Brosche

 Kupfer, Stahl, Lack

 

Fotograf: Jakob Adolphi

 

Ring

Kupfer, Zirkonia, Lack

 

Photo: Blinkeye Studio